rugaciune
 

Conferință duhovnivcească la Como

24 Septembrie 2017

Preacucernicul părinte a început  cu un scurt excurs despre martiriul creștin în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii noastre și a continuat cu prezentarea modului în care mărturisitorii și martirii români au supraviețuit, prin rugăciune și cultură, ororilor închisorilor comuniste, iar cei mai mulți dintre ei au atins treapta îndumnezeirii prin răbdarea suferințelor, iertarea și iubirea prigonitorilor și rugăciunea lui Iisus.

Sfântul Ierarh Grigorie Palama

1 Septembrie 2015

Văzând deşertăciunea lumii acesteia, ia venit în gând să se facă călugăr, îndemnând şi pe mama şi fraţii săi la aceasta.

Primind cu bucurie propunerea, mama sa a luat schima într-o mănăstire de maici, iar el şi cu fraţii săi s-a dus în Muntele Athos, unde punându-se în ascultarea unui cuvios Nicodim, s-a deprins cu toate rânduielile vieţii monahale. Câtva timp a fost şi în Lavra cea mare; dar dorind liniştea, s-a sălăşluit în pustie şi ducea viaţa cea mai aspră.

Unde este Hristos, acolo este sufletul nostru!

27 August 2015

Rugăciunea îl limpezeşte pe om. Bătrânul Porfirie sublinia acest lucru folosindu-se de un exemplu: "Generatorul electric este undeva, şi becul în cameră. Dacă noi nu manevrăm întrerupătorul rămânem în beznă. Vreau să spun că unde este Hristos, acolo este sufletul nostru. Dar dacă noi nu manevrăm întrerupătorul rugăciunii, sufletul nostru nu va vedea lumina lui Hristos şi va rămânea în bezna diavolului". Unuia dintre fiii săi duhovniceşti Bătrânul îi spunea: "Ştii tu ce mare dar ne-a făcut Dumnezeu dându-ne dreptul să-I vorbim în orice oră, în orice moment şi oriunde ne-am găsi?

Buna Vestire

25 August 2015

Deci, s-a aflat o Fecioară mai curată decât curăţia, mai fără de prihană decât toată zidirea cea gândita, mai sfântă decât toată sfinţenia, Preacurata şi Preabinecuvântata Fecioară Maria, odrasla rădăcinii celei sterpe a Sfinţilor şi drepţilor, dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana, rodul rugăciunilor şi al postirilor părinteşti, fiica cea împărătească şi arhierească. Şi s-a aflat la loc sfânt în templul lui Solomon aceea care avea să fie biserică însufleţită a lui Dumnezeu.